ریک بک چیست؟ آیا 1xbet ریک بک دارد؟

سایتهای بت از جمله وان ایکس بت برای زیادتر کردن سود مشتری که مشخصا در سود خودشان نیز تاثیر می گذارد سازو کاری دارند. یکی از این سازو کارها ریک بک میباشد. حال باید ببینیم ریک بک چیست؟ شما بعد از هر بازی مقداری کمیسیون به سایت پرداخت میکنید که اتومات از روی شرط شما برداشته میشود. سایت بنا به سیاستهای داخلی مقداری از این کمیسیون را دوباری به مشتری برمیگرداند. به این پروسه ریک بک گفته میشود.