آموزش پوکر وان ایکس بت

holdem

ابتدا باید ترتیب دست های برنده را بدانید. 

طبق تصویر رو به رو از شماره 10 به 1 بازنده است. یعنی 1 از تمامی دستهای بعد خود برده و ترکیب دست شماره 2 از دست های بعد خود برده است.

بعد از یاد گیری ترتیب دستهای برنده باید نام دست ها را آموخت.

چند نکته که باید بدانید. 

  1. هر دست پوکر از 5 کارت تشکیل میشود. 2 کارت در دست بازی کن است و 5 کارت روی زمین که در مجموع 7 کارت میباشد و تنها با 5 کارت از این 7 کارت یک دست پوکر تشکیل میگردد.
  2. کارتهای روی زمین توسط  دیلر به صورت زیر به بازی گرفته میشود.

سه کارت هم زمان پس از سوزاندن یک کارت کارت چهارم و پس از سوزاندن کارتی دیگر کارت پنجم به بازی گرفته میشود.

کارتهای سوزانده شده شو نمیشود.

حالا که اندکی با بازی آشنا شدید میخواهیم به صورت کامل این بازی را آموزش ببینیم.

در ابتدا دو کارت به صورت یکی یکی به بازیکنان توسط دیلر داده میشود. فردی که اولین کارت را به خلاف جرکت عقربه های ساعت دریافت میکند میبایت به اندازه نصف چیپ بازی را بدون شرط در بازی وارد کرده و نفر بعد از او یک چیپ کامل از  بازی را در بازی وارد مینماید که در اصطلاح small & big  نامیده میشود. سپس نفر بعد بیگ شروع به شرط بندی میکند که البته میتواند در  صورتی که دست او خوب نیست بدون پرداخت مبلغی از بازی خارج شود در اصطلاح فولد بدهد(fold).ولی در صورتی که میخواهد بدون اضافه کردن چیپ ، به اندازه مبلغ بیگ پرداخت نماید و در بازی بماند که در بازی به این عمل کال گفته میشود(call). اما در صورتی که میخواهد با توجه به  دست خوبی که دارد مبلغ میز را حداقل  به اندازه چیپ بازی افزایش دهد که به این کار رایز کردن میگویند(raise). در صورتی که نفر بعد بخواهد دوباره به مبلغ بافزاید میتواند مبلغ بیشتری را اضافه کند. همه این کارها قبل از دیده شدن کارتها در فلاپ میباشد. بعد از فلاپ و ترن هم میشود به مبالغ شرط اضافه کرد. در صورتی که کسی همه پول خود را شرط ببندد به این عمل آل این (all in) گفته میشود. تین کلیات بازی پوکر بود. اما به یاد داشته باشیم بازی پوکر بازی آسانی نیست و این تمام آنچه باید بدانیم نیست. به نظر اینجانب در ابتدا با مبالغ بالا شروع نکنید. از بازی های آنلاین که پول واقعی ندارد بپرهیزید چون در این بازی ها پول ارزش ندارد و شما نمیتوانید یک بازی واقعی را تجربه کنید.